Crisis

The Crisis 2009: The world’s woes reach Armenia

More

IMF: Visiting executive directors give praise, recommendations to Armenian government over crisis handling

More

ԱՄՀ. գործադիր տնօրենները դրվատանքի խոսքեր են ասում և խորհուրդներ են տալիս Հայաստանի կառավարությանը ճգնաժամի հաղթահարման առնչությամբ

More

Living on a budget: Ministries downplay impact of reduced funding on their sectors

More

Ձգենք գոտիները. 2010 թ. բյուջեի ծախսերի կրճատումը մի շարք ոլորտներում նախարարներին թևաթափ չի արել

More

Crisis management: IMF commends government action, warns against shoring up national currency

More

Ճգնաժամի կառավարում. ԱՄՀ-ը դրական է գնահատում կառավարության գործելաոճը և հորդորում է պահպանել դրամի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունը

More

Economist’s tips: the proper use of resources may help overcoming crisis

More

Տնտեսագետի կարծիքով. ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը կարող է օգնել ճգնաժամի հաղթահարմանը

More

The Crisis 2009: The world’s woes reach Armenia

More

Ճգնաժամ 2009. համաշխարհային խնդիրները հասնում են Հայաստան

More
More articles

Ship Shape: Cilicia completes second leg of its historic journey around Europe

Has Audio (0) Comments
More

Նավի վրա ամեն ինչ կարգին է. «Կիլիկիան» ավարտում է Եվրոպայի շուրջն իր պատմական նավարկության երկրորդ փուլը

Has Audio (1) Comments
More

New Laws to Live By: European bodies like draft Constitution changes, opposition doesn’t

Has Audio (0) Comments
More

Նոր օրենքներ, որոնցով պետք է ապրենք. եվրոպական կառույցները գոհ են սահմանադրության փոփոխություններից, իսկ ընդդիմությունը` ոչ

Has Audio (0) Comments
More

Hard Lessons: Some children stay out of school due to lack of money

Has Audio (0) Comments
More

Դժվար դասեր. երեխաները դպրոց չեն հաճախում միջոցներ չունենալու պատճառով

Has Audio (0) Comments
More

Tatarstan Meeting Produces Nothing New for Peace Talks: June optimism disappears in Kazan

Has Audio (0) Comments
More

Հանդիպումը Թաթարստանում ոչ մի նոր բան չի տալիս բանակցային գործընթացին. հունիսյան լավատեսությունը Կազանում ցնդում է

Has Audio (0) Comments
More

Zarmandukht’s Memories: Five year old victim, 95 year old survivor

Has Audio (0) Comments
More

Զարմանդուխտի հիշողությունները. հնգամյա զոհն ու 95-ամյա վերապրողը

Has Audio (0) Comments
More
More articles