Առանց սահմանափակումների…

Photo: www.yerevan.am

Քաղաքային իշխանությունները Երևանում կազմակերպել են «Առանց սահմանափակումների` անսահման սիրով» ֆուտբոլի մրցաշարը, որի նպատակը առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանումն ու նրանց հասարակության մեջ լիարժեք ինտեգրումն է: