Blog Page 414
ԼեռնայինՂարաբաղիհակամարտությանկարգավորմանպայմանավորվածությանգրեթեբոլորբաղադրիչներըբանակցային «սեղանիվրա» են` հայտարարել է ՌուսաստանիարտգործնախարարՍերգեյԼավրովըհինգշաբթիԲաքվումիրադրբեջանցի և իրանցիգործընկերներիհետբանակցություններիարդյունքներով:

MOST POPULAR