Բ` բաղնիք.

Հայկական գրերի ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցը Մատենադարանի մոտ ցնցուղ է ընդունում