Քարե Նարեկ «Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո»

Քարե Նարեկ «Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո»

Ավանի Նարեկացի թաղամասում բացվել է հին ձեռագիր մատյան հիշեցնող հսկայական մի գիրք-հուշարձան, որի բացված էջերից մեկին քանդակված է Գրիգոր Նարեկացին, իսկ մյուսին փորագրված խաչը երիզված է նրա «Մատյան ողբերգության» կամ «Նարեկ» երկի տողերով: «Նարեկը» սոսկ գրական գործ չէ, այլ «սրտի հոգոց», խոնարհ հավատքի և փրկության աղբյուր: Քանդակագործ վարպետը` Ավանի բնակիչ Համլետ Մատինյանը, վեց ամիս շարունակ, գիշեր ու զօր աշխատել է հուշարձանի վրա` առանց վարձատրության: Բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀ նախագահը, Երևանի քաղաքապետը և այլ պաշտոնյաներ:

Ավելացնել նոր մեկնաբանություն

Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted. You have to be registered to be able leave your comment. Sign in or Register now for free. See our Privacy Policy.
Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br><p>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.