Մուլտիմեդիա

Concert & Confession

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Somewhere in Armenia…

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Ինչ-որ տեղ Հայաստանում

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Multimillion aid in exchange of fair elections:

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Բազմամիլիոն օգնություն՝ արդար ընտրությունների դիմաց.

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Heavenly Joke:

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Երկնային կատակ.

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Thanks Ladies

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Շնորհակալություն, կանայք.

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

A Song and a Prayer

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Մի երգ ու մի աղոթք.

Has Audio () Կարծիքներ
Ավելին

Council to Protect: Human rights groups collaborate in defense of imprisoned soldiers

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Պաշտպանության խորհուրդ. իրավապաշտպան կազմակերպությունները միավորվում են ի պաշտպանություն կալանավորված զինվորների

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Blood Relative: New (Armenian) invention expected to make diabetes easier to control

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Արյունակից ազգականներ. հայ գիտնականի գյուտը կարող է թեթևացնել շաքարախտով հիվանդների վիճակը

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Planting Seeds and Pedaling for Progress: ATG sees great yields for Armenian farmers

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Ցանում են ապագա առաջընթացի սերմերը. ԱՏԳ-ն առատ բերք է խոստանում հայ ֆերմերներին

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Sweet Van: Genocide survivor has mother’s memories to sustain a long life

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Քաղցր Վան. Եղեռնի վերապրողն ապավինում է մոր հիշողություններին

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

To Yerevan With Love: Russian tsar to be honored with David of Sasun-sized monument

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Երևանին` սիրով. Սասունցի Դավթին վայել հարգանքի տուրք ռուս ցարին

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին