Կրթություն

Home Alone: Flu-occasioned closure of schools and kindergartens forces family planning

Ավելին

Education: Official says new reform will advance vocational training in Armenia

Ավելին

Կրթություն. նախարարի խոսքով` բարեփոխումները կբարելավեն միջին մասնագիտական կրթությունը Հայաստանում

Ավելին

Mock Awards: Pressure group “honors” statesmen espousing foreign-language education in Armenia

Ավելին

Հակամրցանակ. նախաձեռնող խումբը «պատվել» է պետական գործիչներին` Հայաստանում օտարալեզու կրթությանն աջակցելու համար

Ավելին

Parents to Parents: Network holds forum to discuss children’s inclusive education in Armenia

Ավելին

«Ծնողները` ծնողներին». ցանցի կազմակերպած սեմինարում քննարկվում է Հայաստանում ներառական կրթությունը

Ավելին

Native v State Language: Ethnic minorities of Georgia face education and identity challenges

Ավելին

Մայրենին ընդդեմ պետական լեզվի. Վրաստանի ազգային փոքրամասնությունների կրթական և ինքնությանը վերաբերող խնդիրները

Ավելին

Virtual College: AGBU project for worldwide Armenians proves worthwhile in two years of functioning

Ավելին

Վիրտուալ համալսարան. աշխարհասփյուռ հայերի համար ՀԲԸՄ ծրագիրը գործունեության երկու տարում ապացուցեց իր արդյունավետությունը

Ավելին

Tough Forum: Genocide conference held in Istanbul despite protest

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Դժվար համաժողով. չնայած բողոքի ցույցերին` Ստամբուլում տեղի ունեցավ ցեղասպանությանը նվիրված գիտաժողով

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Power Pay: Russian company (as predicted) to buy Armenian Electricity Networks

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Էլեկտրացանցային գործարք. ռուսական ընկերությունը (ըստ կանխատեսումների) կգնի «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը»

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Competitive?: Report puts Armenia 79 of 117 countries

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Մրցունա՞կ. ըստ զեկույցի` 117 երկրների շարքում Հայաստանը 79-րդն է

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

A Test of Tolerance: Report says student generation soft of corruption

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Հանդուրժողականության փորձաքար. ըստ հետազոտության` ուսանողների ներկա սերունդը համակերպվում է կոռուպցիայի հետ

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Twice Terrorized: Vardan Jumshudyan recalls survival from two evils

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Երկու անգամ ահաբեկվածը. Վարդան Ջումշուդյանը հիշում է, թե ինչպես է փրկվել երկու արհավիրքներից

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին