Կրթություն

Home Alone: Flu-occasioned closure of schools and kindergartens forces family planning

Ավելին

Compulsion v Interest: Educators say 12-year schooling’s good, but children need more stimulus to attend school

Ավելին

Պարտադիրն ընդդեմ հետաքրքիրի. մանկավարժներն ասում են` 12-ամյա կրթությունը լավ գաղափար է, բայց երեխաներին խթաններ են պետք

Ավելին

Smoothing the Process: ESU convention addresses issue of diploma recognition

Ավելին

Սահուն դարձնել գործընթացը. ԵՈՒՄ համաժողովը կանդրադառնա դիպլոմների ճանաչելիության հարցին

Ավելին

Armenian schoolchildren to participate in Chemistry Olympiad in Baku

Ավելին

Հայ աշակերտները կմասնակցեն Բաքվում քիմիայի օլիմպիադային

Ավելին

Bologna Process: Benefits, challenges of educational system reform discussed in Armenia

Ավելին

Բոլոնիայի գործընթաց. Հայաստանում քննարկվել են կրթական համակարգի բարեփոխումների առավելությունները, մարտահրավերները

Ավելին

From Bologna to Yerevan: EHEA Ministerial Summit opens in Armenia

Ավելին

Բոլոնիայից` Երևան. Հայաստանում բացվել է ԵԲԿՏ նախարարական գագաթնաժողովը

Ավելին

False Charges?: Documents suggest Buzand Street attorney’s arrest was unwarranted

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Կեղծ մեղադրանքնե՞ր. փաստաթղթերը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Բուզանդի փողոցի բնակիչներին պաշտպանող փաստաբանին շինծու մեղադրանք է հարուցված

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Seeing Red about Green: Café construction stopped near NCO, but protestors remind that destruction of parks is everybody’s loss

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Սպառնալիք կանաչ տարածքներին. Կամերային երաժշտության տան կից սրճարանի շինարարությունը դադարեցվել է, բայց բողոքավորները հիշեցնում են, որ զբոսայգիների ոչնչացումը կորուստ է բոլորի համար

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Cleaning Up: City considers proposals for getting rid of garbage in Yerevan

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Քաղաքի մաքրության ծանր գործը. Երևանի քաղաքապետարանը քննում է աղբից ազատվելու առաջարկները

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Road Test: Experts say new traffic law shows little impact on driving and policing habits

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Ճանապարհային փորձարկում. մասնագետների հավաստմամբ` ճանապարհային երթևեկության նոր օրենքը քիչ է անդրադառնում վարորդների ու ոստիկանների սովորույթների վրա

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Final Comfort: Hospice group helps terminally ill face last days

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Վերջին մխիթարություն. հոսփիսային օգնության խումբն օգնում է մահամերձ հիվանդներին

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին