Կրթություն

Home Alone: Flu-occasioned closure of schools and kindergartens forces family planning

Ավելին

Exam suicide?: A teenage girl plunges to her death, presumably over scoring low in school test

Ավելին

Ինքնասպանություն քննության պատճառո՞վ. աղջնակն ինքնասպանություն է գործել` ենթադրաբար քննությունից ցածր միավոր ստանալու պատճառով

Ավելին

Wrong Books or Wrong Tests?: Students complain that textbooks do not prepare them for entry exams

Ավելին

Սխալ գրքե՞ր, թե՞ սխալ թեստեր. դիմորդները բողոքում են, որ դասագրքերի բովանդակությունը չի համապատասխանում քննական թեստերի նյութերին

Ավելին

‘B’ is for Brawl: Applicants and parents clash with police at entrance exams

Ավելին

Հրմշտոց. դիմորդներն ու ծնողները բախվել են ոստիկանության աշխատակիցների հետ

Ավելին

Learning difficulty: Exam season in Armenia reveals education system woes

Ավելին

Սովորելու դժվարությունը. Հայաստանում քննաշրջանը երևան է հանում կրթական համակարգի խնդիրները

Ավելին

Parliament again discusses foreign-language school bill amid growing uproar

Ավելին

ԱԺ-ն քննարկում է օտարալեզու դպրոցների մասին օրինագիծը, որի դեմ բողոքի ալիքն ավելի է բարձրանում

Ավելին

Friends in Deed: British charity makes life better for struggling single women in Armenia

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Իսկական բարեկամներ. բրիտանահայ բարեգործներն օգնում են Հայաստանի միայնակ կանանց

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Future Choices: Think-tank exercise gives Armenians a chance to steer the ship of state

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Ապագայի ընտրություն. ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հայաստանցիներին ղեկավարելու պետության նավը

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Praise in Paris: “Mels” and Duryan find success in repeat performance

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Գնահատանք Փարիզում. «Մելսն» ու Դուրյանը հաջողության են հասնում

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Parody With Purpose: “Uprising” is unusual treatment of sacred subject

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Պարոդիա` հատուկ նպատակով. «Վերելքը» անսովոր անդրադարձ է ցավոտ թեմային

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Talking Turkey: Rhetoric escalates as EU discussions approach

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին

Թուրքական թեմա. Եվրամիության քննարկումների մոտենալու հետ ճամարտակություններն ավելանում են

Has Audio (0) Կարծիքներ
Ավելին