Human rights

Human Rights Day: Former Ombudswoman sees little to celebrate in Armenia

More

Ombudsman: Armenian constitution and human dignity diverge from each other

More

Օմբուդսման. ՀՀ Սահմանադրությունը և մարդկային արժանապատվությունը տարանջատվում են

More

State Department Report on Human Rights 2009: Another year; more abuse by authorities

More

ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «Մարդու իրավունքները 2009 թվականին» զեկույցը. մեկ տարի ևս իշխանություններն ավելի շատ են ոտնահարել մարդու իրավունքները

More

Chakhalyan’s case: Jailed Armenian-Georgian activist in Georgia faces new charges

More

Չախալյանի գործը. ազատազրկված վրացահայ ակտիվիստի դեմ նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել

More

Offend, but then pay: New media law hopes to curb slander

More

Վիրավորի´ր, բայց հետո վճարի´ր. հույս կա, որ լրատվամիջոցների մասին օրենքը կզսպի զրպարտությունները

More

New report on March 1: “Almost all detainees were subjected to violence.”

More

Նոր զեկույց մարտի 1-ի մասին. «Բռնություն է կիրառվել գրեթե բոլոր ձերբակալվածների նկատմամբ»

More
More articles

Baltic “yans”: A visit with the Armenians of Latvia

Has Audio (0) Comments
More

Բալթյան “յան”-ներ. Լատվիայի հայերի մոտ

Has Audio (0) Comments
More

Sport Digest: Don’t bet on the home team, unless it’s in weightlifting . . .

Has Audio (0) Comments
More

Մարզական տեսություն. խաղադրույքներ մի դրեք սեփական թիմի վրա, եթե դա ծանրամարտի թիմ չէ…

Has Audio (0) Comments
More

Keeping a Promise: One woman’s personal commitment to God and Armenia

Has Audio (0) Comments
More

Իրականացված խոստում. նվիրում Աստծուն և Հայաստանին

Has Audio (1) Comments
More

Vardan Petrosyan

Has Audio (0) Comments
More

News Digest

Has Audio (0) Comments
More

Futile Fight: Angry property owners use barricades as last defense against “elite homes for elite guys”

Has Audio (0) Comments
More

Ապարդյուն պայքար. տների զայրացած սեփականատերերը բարիկադներ են սարքում` որպես պաշտպանության վերջին միջոց «էլիտար տղերքի էլիտար տներից»

Has Audio (0) Comments
More
More articles